Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane

Ekspertyza lub opinia budowlana – jej wykonanie jest bezwzględnie konieczne wtedy, gdy planujemy zmienić przeznaczenie budynku lub zmodernizować go.
Wskazane jest także w sytuacji, gdy pojawiają się zarysowania konstrukcji w postaci na przykład rys na stropach lub pęknięć ścian, wycieków dachu itp. W zależności od potrzeb dokonujemy ogólnej oceny stanu technicznego obiektu (opinia budowlana) lub szczegółowej oceny (ekspertyza) z niezbędnymi odkrywkami, obliczeniami konstrukcji według aktualnych norm budowlanych.