000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Rzeczoznawcy budowlani, majątkowi i p.poż. » Gastre Polska

«

»

Rzeczoznawcy budowlani, majątkowi i p.poż.

Firma skupia doświadczonych ekspertów w swoich dziedzinach, wykonujemy szczegółowe opracowania:

Rzeczoznawca budowlany:

 • opinie techniczne
 • obliczenia statyczno- wytrzymałościowe kontrukcji
 •  odkrywki, odkucia np. ścian, słupów, elementów dachu w celu dokonania oceny ich stanu technicznego
 • określenie stopnia zużycia wyeksploatowanych obiektów i na tej podstawie dokonywanie oceny opłacalności remontu

Rzeczoznawca majątkowy:

 • sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości trwałych i nietrwałych m.in. działek, gruntów rolnych, lokali, budynków

Bez fachowej pomocy kierując się często intuicją i szacunkami możemy znacznie pomylić się w ocenie wartości i możemy sprzedać nieruchomość zbyt tanio, lub też przepłacić podczas zakupu. Takie błędne oceny mogą nas sporo kosztować – często dużo więcej, niż wynosi koszt sporządzenia fachowej wyceny nieruchomości.
Warto więc zainwestować mniejszą kwotę w sporządzenie opracowania i potraktować to działanie jako czystą inwestycję.

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 • opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • reprezentowanie inwestora w procesie uzgadniania ekspertyz i wystapień w Komendach Wojewódzkich PSP
 •  projekty SAP
 • oceny rzeczywistej odporności ogniowej konstrukcji
 • wszelkie inne zagadnienia z zakresu ochrony p.poż.