000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Przeglądy budynków » Gastre Polska

«

»

Przeglądy budynków

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy -Prawo Budowlane na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli budynku. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przeprowadzamy kontrole:

  • okresowe wykonywane co najmniej raz na rok ( tzw. przeglądy roczne)
  • okresowe wykonywane co najmniej raz na 5 lat ( tzw. przeglądy pięcioletnie)
  • okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych  ( tzw. przeglądy półroczne)
  • bezpiecznego użytkowania obiektu
  • stanu technicznego kotłów
  • urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat
  • instalacji grzewczych z kotłem