000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Projekty » Gastre Polska

»

Projekty

Wykonujemy kompleksowe projekty wielobranżowe tzn. od koncepcji architektonicznej poprzez obsługę prawną, opracowania poszczególnych branż: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej aż do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy projekty:

  • nowych budynków (jedno- i wielorodzinnych)
  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wszelkie modernizacje istniejących budynków
  • termomodernizacji
  • kolorystyki elewacji
  • rozbiórki, wyburzeniowe