000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Książka obiektu budowlanego » Gastre Polska

«

»

Książka obiektu budowlanego

Jest to zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku użytkowania obiektu budowlanego. Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu budowlanego i powinna być prowadzona w trakcie jego eksploatacji. Taki obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego.

Wiele budynków ma szczątkową dokumentację i bardzo ubogą książkę obiektu budowlanego lub w ogóle jej nie ma.  Dzięki naszej firmie możecie to Państwo zmienić.