000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Inwentaryzacje budowlane » Gastre Polska

«

»

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy specjalistyczne inwentaryzacje:

  • architektoniczno- budowlane
  • instalacyjne ( wodociągowa, CO, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, teleinformatyczna, instalacji odgromowych, wentylacyjna)
  • powykonawcze

W zależności od celu wykonywania inwentaryzacji dostosowujemy złożoność wykonywanej dokumentacji.

Do czego potrzebna jest inwentaryzacja ?

  • obliczanie dokładnych powierzchni budynków, lokali np. powierzchni użytkowej pod najem
  • wyliczanie udziałów w nieruchomości wspólnej
  • wykonanie podziału nieruchomości
  • uzyskiwanie zaświadczeń o samodzielności lokali
  • do celów projektowych gdy planujemy np. modernizację budynku, na bazie inwentaryzacji pracuje dalej architekt i pozostali branżyści
  • inwentaryzacja powykonawcza po zakończeniu budowy w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie