000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Dokumenty formalno-prawne » Gastre Polska

«

Dokumenty formalno-prawne

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac projektowych należy uzyskać niezbędne dokumenty takie jak mapy do celów projektowych, uzgodnienia, opinie, decyzje. Dzięki nam Inwestor znacznie prościej przebrnie przez procedury formalne w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę czy  użytkowanie i jej końcowy odbiór.