000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Usługi » Gastre Polska

Archiwum kategorii: Usługi

Dokumenty formalno-prawne

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac projektowych należy uzyskać niezbędne dokumenty takie jak mapy do celów projektowych, uzgodnienia, opinie, decyzje. Dzięki nam Inwestor znacznie prościej przebrnie przez procedury formalne w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę czy  użytkowanie i jej końcowy odbiór.

Książka obiektu budowlanego

Jest to zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku użytkowania obiektu budowlanego. Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu budowlanego i powinna być prowadzona w trakcie jego eksploatacji. Taki obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. Wiele budynków ma szczątkową dokumentację i bardzo ubogą książkę obiektu …

Kontynuuj czytanie »

Kosztorysy

W celu określenia kosztów np. planowanego remontu czy realizacji inwestycji możemy wykonać dla Państwa kosztorysy: typowe, robót ogólnych branżowe (sanitarne, elektryczne, gazowe) Nasze opracowania wykonują doświadczeni fachowcy, znający od podszewki wszystkie procesy danego zagadnienia i koszty, które trzeba ująć w kosztorysie.

Audyty energetyczne, certyfikaty

Audyt energetyczny wykonuje się w celu postawienia konkretnych zaleceń rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) mających za cel zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku wraz z określeniem ich opłacalności. Analizowane są różne metody i na podstawie obliczeń, wyciągniętych wniosków uzyskujemy odpowiedź na pytanie która z nich jest optymalna dla danego budynku. Warto wykonać taki audyt a następnie …

Kontynuuj czytanie »

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy specjalistyczne inwentaryzacje: architektoniczno- budowlane instalacyjne ( wodociągowa, CO, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, teleinformatyczna, instalacji odgromowych, wentylacyjna) powykonawcze W zależności od celu wykonywania inwentaryzacji dostosowujemy złożoność wykonywanej dokumentacji. Do czego potrzebna jest inwentaryzacja ? obliczanie dokładnych powierzchni budynków, lokali np. powierzchni użytkowej pod najem wyliczanie udziałów w nieruchomości wspólnej wykonanie podziału nieruchomości uzyskiwanie zaświadczeń o samodzielności …

Kontynuuj czytanie »

Przeglądy budynków

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy -Prawo Budowlane na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli budynku. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przeprowadzamy kontrole: okresowe wykonywane co najmniej raz na rok ( tzw. przeglądy roczne) okresowe wykonywane co najmniej raz na 5 lat ( tzw. przeglądy pięcioletnie) okresowe wykonywane co najmniej dwa razy …

Kontynuuj czytanie »

Rzeczoznawcy budowlani, majątkowi i p.poż.

Firma skupia doświadczonych ekspertów w swoich dziedzinach, wykonujemy szczegółowe opracowania: Rzeczoznawca budowlany: opinie techniczne obliczenia statyczno- wytrzymałościowe kontrukcji  odkrywki, odkucia np. ścian, słupów, elementów dachu w celu dokonania oceny ich stanu technicznego określenie stopnia zużycia wyeksploatowanych obiektów i na tej podstawie dokonywanie oceny opłacalności remontu Rzeczoznawca majątkowy: sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości trwałych i …

Kontynuuj czytanie »

Projekty

Wykonujemy kompleksowe projekty wielobranżowe tzn. od koncepcji architektonicznej poprzez obsługę prawną, opracowania poszczególnych branż: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej aż do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy projekty: nowych budynków (jedno- i wielorodzinnych) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wszelkie modernizacje istniejących budynków termomodernizacji kolorystyki elewacji rozbiórki, wyburzeniowe