000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Audyty energetyczne, certyfikaty » Gastre Polska

«

»

Audyty energetyczne, certyfikaty

Audyt energetyczny wykonuje się w celu postawienia konkretnych zaleceń rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) mających za cel zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku wraz z określeniem ich opłacalności. Analizowane są różne metody i na podstawie obliczeń, wyciągniętych wniosków uzyskujemy odpowiedź na pytanie która z nich jest optymalna dla danego budynku.

Warto wykonać taki audyt a następnie termomodernizację gdyż w krótkim czasie poniesione koszty zwrócą się w niższych opłatach za ogrzewanie, poprawi się również estetyka budynku.

Wykonujemy również certyfikaty energetyczne budynków, lokali w związku z wprowadzonym w zycie  1 stycznia 2009 r. obowiązkiem sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wynika on  z ustawy Prawo budowlane i jest związane z wdrażaniem Unijnej dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.